1. Điều khoản chung

Chào mừng Quý khách sử dụng dịch vụ của chúng tôi tại http://www.vnfastweb.com. Xin Quý khách vui lòng tuân theo các điều khoản của chúng tôi dưới đây.

2. Dịch vụ và trách nhiệm của chúng tôi

Quý khách đồng ý rằng chúng tôi có quyền và không cần thông báo trước về sự điều chỉnh dịch vụ đang cung cấp cho phù hợp với chiến lược mở rộng và phát triển kinh doanh trong từng giai đoạn.

Quý khách đồng ý rằng chúng tôi có quyền điều chỉnh hoặc xoá những thông tin mà Quý khách cung cấp cho chúng tôi để đưa thông tin lên website của Quý khách.

Quý khách cũng đồng ý rằng chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho thông tin trên website của Quý khách (nếu Quý khách tự quản lý nội dung trên website).

Quý khách đồng ý rằng các thông tin về mật khẩu mà chúng tôi cung cấp cho Quý khách phải được giữ bí mật, và phải thông báo ngay cho chúng tôi nếu Quý khách bị mất hoặc bị lộ thông tin này.

3. Trách nhiệm và nghĩa vụ của Quý khách

Quý khách cần đồng ý với những quy định, cam kết cung cấp thông tin chính xác cho chúng tôi và chịu hoàn toàn trách nhiệm về những thông tin này.

Quý khách phải có trách nhiệm đối với nội dung thông tin đưa lên Website.

Quý khách cần bình tĩnh, chủ động phối hợp với chúng tôi để giải quyết các trục trặc khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

Quý khách phát hiện có bất kỳ thông tin nào gây hại hay vi phạm tới Quý khách, hãy thông báo ngay cho chúng tôi biết

4. Đối tượng có thể tham gia vào website này

Mọi người đều có thể xem và sử dụng dịch vụ của chúng tôi tại http://www.vnfastweb.com. 

5. Các điều luật được áp dụng

Quý khách đồng ý rằng hoạt động thương mại hoặc không thương mại với chúng tôi thông qua website http://www.vnfastweb.com. phải tuân theo các quy định và luật pháp Việt Nam và các điều luật quốc tế mà Việt Nam có ký kết.

6. Qui định về tham khảo, liên kết

http://www.vnfastweb.com bao gồm một số liên kết đến các website khác, tuy nhiên chúng tôi không chịu trách nhiệm về sự vi phạm về nội dung của những website được liên kết này.

Quý khách phải tuân thủ bản quyền các nội dung trên website của chúng tôi.

7. Qui định về thanh toán

Trong thời hạn 5 ngày kể từ ngày chúng tôi cung cấp dịch vụ hoặc nghiệm thu, chúng tôi phải nhận được thông tin đã thanh toán. Khách hàng có thể thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản. Loại tiền thanh toán phải đúng như hợp đồng thoả thuận tại bất cứ mọi thời điểm.

8. Xử lý vi phạm

Khi chúng tôi phát hiện các vi phạm của bất cứ khách hàng nào trong các quy định trên, chúng tôi sẽ đơn phương hủy hợp đồng, ngay lập tức chúng tôi sẽ tạm dừng hay thậm chí huỷ bỏ cung cấp mọi dịch vụ liên quan đến khách hàng đó mà không cần thông báo trước, đồng thời không chịu bất kỳ trách nhiệm nào và không bồi thường thiệt hại hay hoàn lại phí.