Thành công trong chiến dịch tiếp thị trực tuyến là đem những lời nhắn, lời quảng cáo đến những đối tượng người xem được lựa chọn thông qua hình thức thích hợp.

Tối ưu hóa Công cụ Tìm kiếm (SEO) là cơ sở cho bất kỳ chiến lược Internet Marketing , nhưng có các công cụ khác có thể được sử dụng để thúc đẩy quảng bá trang web của bạn trên Internet.

Trong bài viết này sẽ mô tả ngắn gọn những công cụ phổ biến để quảng bá: Newsletter (Bản Tin định kỳ),  Email hàng loạt (Bulk email) và chương trình liên kết (Affiliate).

Newsletter:

Newsletter là quan trọng vì là phương tiện giữ liên lạc với các khách hàng không thường xuyên online, người mua tiềm năng, với khách hàng đã biết. Newsletter cũng được một phương tiện hữu ích cho tăng hình ảnh thương hiệu và tăng số lượng khách hàng quay lại.

Bất kỳ doanh nghiệp, lớn hay nhỏ, ở bất kỳ giai đoạn kinh doanh (giới thiệu, tăng trưởng, vv) có thể sử dụng phương tiện này nhắm mục tiêu quảng bá website.

Hiểu được người xem muốn xem những gì là cần thiết để quyết định bố trí màn hình, ngôn ngữ và nội dung của Newsletter.

Chương trình liên kết - Affiliate:

Mỗi liên kết là một trang web làm đại lý cho sản phẩm của bạn. Tiếp thị thông qua các đại lý tăng cường tiếp xúc khách hàng. Sử dụng chương trình liên kết để nhắm mục tiêu khách hàng tại nhiều địa điểm và dẫn họ vào cửa hàng của bạn.

Thu thập các đại lý sẽ dễ dàng hơn nếu bạn chào hàng cho họ các sản phẩm bán chạy nhất. Bổ sung kiến thức tại các địa điểm bán hàng cho người tiêu dùng sẽ giúp bạn đưa các sản phẩm của bạn ở đúng nơi.

Bulk email:

Phương tiện này sẽ quảng bá tới tất cả các khách hàng được nhắm tới. Đây là phương tiện truyền thông mang tính cá nhân nhiều hơn Newsletter hoặc các chương trình liên kết. Bulk email có thể được sử dụng ở bất kỳ giai đoạn, nhưng chủ yếu là tạo ra thêm quảng bá trong giai đoạn giới thiệu sản phẩm dịch vụ.

Tuy nhiên, trong trường hợp bulk email, tỷ lệ có khách hàng thực là khá thấp.

Vnfastweb

Chi tiết