Chúng tôi hân hạnh cung cấp cho Khách hàng những dịch vụ sau:

1. Dịch vụ xây dựng website:  Quý khách dễ dàng có được một hay nhiều website như ý bằng việc đơn giản lựa chọn các mẫu giao diện xem tai đây để xây dựng website. Sau đó đăng ký dịch vụ theo trang này.

Có các loại website để Quý khách lựa chọn xây dựng như sau:

  • Website thông thường: Phù hợp với website giới thiệu tổ chức, doanh nghiệp. Xem thêm chi tiết.
  • Website thương mại: Phù hợp với website bán sản phẩm online. Xem thêm chi tiết.
  • Website theo yêu cầu: Quý khách có thể lựa chọn thêm các chức năng tuỳ theo nhu cầu. Chúng tôi sẽ tìm giải pháp phù hợp để đáp ứng yêu cầu của Quý khách. Xem thêm chi tiết. Hoặc vui lòng liên hệ với chúng tôi để được chúng tôi hỗ trợ thêm.

2. Quản trị máy chủ Linux và các phần mềm dịch vụ trên Linux: Centos, Ubuntu...Xem thêm chi tiết.

3. Đăng ký tên miền.