Các dự án tiêu biểu được Vnfastweb triển khai như : Sàn giao dịch, Mạng xã hội, Thương mại điện tử, Du lịch, Giáo dục, Xuất nhập khẩu.