Câu hỏi thường gặp - Tạo nội dung 1 trang web như thế nào

Nếu quan tâm tới HTML mức cơ bản, có thể xem hướng dẫn tại đây.  

Nếu không cần quan tâm tới HTML thì có thể lựa chọn mẫu giao diện tại vnfastweb templates, click vào đây.

Có thể đưa hình ảnh vào nội dung trang web, rất dễ dàng thực hiện việc này thông qua 1 công cụ soạn thảo nội dung trang web gọi là web editor.  Hoặc thiết lập 1 thư viện ảnh thông qua 1 chức năng tạo album ảnh.