Ngân hàng Vietcombank

Chủ tk: Nguyễn Mạnh Tiến  
Số tk: 0541 00022 6892
Sở gd: Ngân hàng Vietcombank
Chi nhánh Chương Dương

 

Ngân hàng Eximbank

Chủ tk: Nguyễn Mạnh Tiến  
Số tk: 170 1149 4800 4009
Sở gd: Ngân hàng Eximbank
Chi nhánh Long Biên

 

Ngân hàng Á Châu ACB

Chủ tk: Nguyễn Mạnh Tiến  
Số the: 4214 9435 1389 3672
Sở gd: Ngân hàng Á Châu ACB

 

Ngân hàng techcombank

Chủ tk: Nguyễn Mạnh Tiến  
Số tk: 1902 6060 490015
Sở gd: Ngân hàng techcombank
Chi nhánh Hoàng Cầu