Bước đầu tiên là cần đăng ký 1 tên miền (domain name) ví dụ: www.somename.com.  Nhưng làm thế nào để có 1 tên miền phù hợp, bạn có thể đọc những lời gợi ý ở đây

Có nên tìm 1 website miễn phí ? thực sự là không nên, click vào đây xem lý do tại sao.  

Ngay khi đã đăng ký xong tên miền. Việc tiếp theo là cần lựa chọn 1 nơi lưu trú website (thường gọi là hosting) và bây giờ thì bắt đầu việc xây dựng website. Tất nhiên cũng có thể xây dựng xong website rồi lựa chọn 1 hosting cho website.