Cách tốt nhất là sử dụng dịch vụ của 1 đơn vị thứ ba chịu trách nhiệm về thanh toán. Thường là các đơn vị cung cấp dịch vụ cổng thanh toán trực tuyến. Nếu thanh toán quốc tế qua thẻ tín dụng Visa hoặc Master thì có thể sử dụng Paypal. Nếu thanh toán nội địa thì có thể sử dụng các cổng thanh toán trong nước, thường gọi là ví điện tử có hỗ trợ chuyển khoản ngân hàng.