Tuyệt đối không nên. Cách tốt nhất để SE tìm thấy là để website được người sử dụng click xem theo cách bằng tay thông thường. Hiện nay có rất nhiều các dịch vụ sử dụng những phần mềm để đăng ký tự động với 1 số lượng lớn các trang web, các đường link tới SE nhưng những cách thức này lại bị từ chối bởi hầu hết các SE. Do đó nếu có sử dụng các dịch vụ này thì cũng chẳng có hiểu quả gì. Đừng mất tiền vào những dịch vụ này.  Hãy để website được nhiều người trup cập hàng ngày khi ấy website sẽ được SE tìm thấy nhiều hơn.