Tuyệt đối không cần. Thực tế, hầu hết các website được xây dựng đều cung cấp 1 công cụ để soạn nội dung cho trang web hoặc cung cấp mẫu giao diện để có thể nhập thông tin vào mẫu đó.  Do đó không cần thiết phải có kiến thức về lập trình để sử dụng website.