Hoàn toàn có thể. Cách thức này hoạt động giống như tham gia vào làm chi nhánh hay đại lý (làm trung gian).  Khi đó chúng ta có thể kiếm được tiền hoa hồng bằng cách đưa khách hàng tới các dịch vụ và sản phẩm của 1 đơn vị khác. Khi 1 đơn đặt hàng được thực hiện, chúng ta sẽ nhận được tiền phần trăm mà không cần phải quan tâm tới hoá đơn, đàm phán với khách hàng hay chuyển hàng.