Để bán bất cứ thứ gì trên website, website cần phải thiết lập chức năng giỏ hàng và phương thức thanh toán. Đơn giản nhất phải có giỏ hàng để khách hàng lựa chọn sản phẩm và đặt mua, thông tin đặt mua sẽ được chuyển tới bộ phận bán hàng và tiếp theo bộ phận bán hàng sẽ liên hệ trực tiếp với khách hàng để thực hiện việc thanh toán và giao sản phẩm.

Có thể thiết lập chức năng giỏ hàng trên chính website hoặc thông qua 1 dịch vụ giỏ hàng bên ngoài tích hợp vào website như dịch vụ của Paypal.  

Sách miễn phí: Làm thế nào để bán trên Internet.

Cuốn sách có tiêu đề “Make Your Site Sell!” xuất bản năm 1999. Ban đầu cuốn sách được bán với giá $17.  Năm 2002, cuốn sách được chỉnh sửa lại và được tái bản với hơn 1500 trang. Từ đó đến nay cuốn sách vẫn được ưa chuộng.

Download cuốn sách tại đây .