Có nhiều cách để quảng bá website, nhưng cách hiệu quả nhất là thể hiện qua lời nói. 

Một vấn đề rất quan trọng đó là nội dung của trang web, nếu mong muốn website được nhiều người theo dõi thì cần bắt đầu với ít nhất 30 trang web và cần phải luôn cập nhật với mục đích làm sao để mọi người xem và tiếp tục quay lại.

Các công cụ tìm kiếm (SE) là những nơi rất tốt để quảng bá website ví dụ như Google. Xem 1 vài cách thức để quảng bá trong SE tại đây.

Trao đổi Link cũng là 1 công cụ khác để quảng bá. Điều này có nghĩa là đặt 1 link trên website của đối tác để trỏ tới website của chúng ta đồng thời chúng ta cũng đặt link trỏ tới website của đối tác.

Nhớ rằng lợi điểm lớn nhất để trao đổi link là các website phải cùng nội dung, cùng loại hình kinh doanh.

Pay Per Click Search Engine Advertising

Một cách thức quảng bá khác cũng rất hiệu quả là cho SE đặt quảng cáo tại website của chúng ta: gọi là Pay per Click - mỗi 1 click sẽ được tính tiền.

Blogging

Hiện nay có rất nhiều các website cho phép tạo blog miễn phí và đây chính là nơi quảng bá hữu hiệu, hình thức này giống như tạo các website nhỏ trên những blog này.

Nếu tạo blog, có thể link website tới đó và blog sẽ đưa website vào trong SE. Học cách tạo blog tại đây.