Trước khi tôi bắt đầu, bạn nên biết rằng mã HTML gần như luôn luôn sử dụng thẻ bắt đầu và kết thúc. Các thẻ bao quanh các văn bản và văn bản sẽ bị ảnh hưởng bởi các thẻ này.

Bắt đầu của 1 thẻ là một từ thường được bao quanh bởi các dấu ngoặc đơn. Đóng các thẻ được bao quanh bởi cùng một dấu ngoặc, nhưng có thêm một dấy slash / bên trong thẻ đóng.

Ví dụ, nếu bạn muốn in đậm một phần của một câu, sau đó bạn sẽ sử dụng <b> cho việc mở và thẻ </ b> để đóng.

Hãy nói bạn muốn in đậm chữ "Xin chào!" trong các câu dưới đây. Sau đó, mã HTML sẽ giống như thế này:

<b> Xin chào! </ b> Tên tôi là Carla.

Các đầu ra sẽ là:

Xin chào! Tên tôi là Carla.

Chỉ có chữ "Xin chào!" in đậm được bao quanh bởi vì các thẻ html. Nếu bạn muốn in đậm trong toàn bộ câu, sau đó bạn đã có thể đặt các thẻ đóng closure, </ b>, sau từ "Carla". Hãy chắc chắn luôn luôn bao gồm thẻ đóng vì nếu bạn quên, toàn bộ trang của bạn sẽ bị ảnh hưởng bởi các thẻ khác.

Bạn có thể áp dụng cùng một khái niệm này đến nhiều mã HTML khác. Dưới đây là một số trong những điều căn bản .. .

Html cơ bản & thẻ Font

Đoạn mới: <p> Bắt đầu một đoạn mới và tạo ra một dòng trống giữa các đoạn mới của bạn và một bên trên nó.

Thẻ đóng là </ p>, nhưng không phải là bắt buộc.

Xuống dòng: <br> . Hai thẻ <br> tương đương với một thẻ <p>. Cũng có thể không cần thẻ đóng cho <br> .

In đậm: <b> đóng là thẻ </ b>

Gạch chân: <u> đóng là thẻ </ u>

Nghiêng: <i> đóng thẻ là </ i>

Căn giữa văn bản: <center> đóng thẻ là </ center>

Căn lề bên trái văn bản: <p align="left"> Chỉ cần sử dụng </ p> để đóng thẻ

Căn lề bên phải văn bản: <p align="right"> Chỉ cần sử dụng </ p> để đóng thẻ

Thay đổi màu chữ: <font color="red"> Những kết thúc cho bất kỳ phông chữ thẻ là </ font>

Nếu bạn muốn thêm màu sắc, bạn cũng có thể sử dụng mã số hex.

Thay đổi font chữ mặt: <font face="Arial">

Thay đổi kích thước phông chữ: <font size="3"> (lựa chọn giữa 1 và 7)

Blinking Text: <blink> </ blink> (chỉ hoạt động trong Netscape)

Di chuyển văn bản: <marquee> </ marquee> (chỉ hoạt động trong Internet Explorer)

Cơ cấu tổ chức cơ bản của một trang HTML

Ở đây bạn sẽ nhìn thấy một mẫu trang HTML với các cấu trúc cơ bản.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

<html>

<head>

<title> Tiêu đề đó sẽ được hiển thị ở trên cùng của trình duyệt web của bạn và cũng có thể được sử dụng như là tiêu đề của rất nhiều công cụ tìm kiếm </ title>

<meta name="description" content="10-15 từ mô tả của trang web của bạn cho một số SE tìm kiếm">

<meta name="keywords" content="các từ khóa chính của trang web của bạn được tách nhau bởi các dấu phẩy để cho các SE tìm kiếm">

</ head>

<body>

<p align="left">

Đây là trang web của tôi. Tôi hy vọng bạn thích nó. Xin vui lòng quay lại và viếng thăm một lần nữa. Nếu bạn cần trợ giúp tạo ra trang web mời bạn ghé thăm <a href="http://www.vnfastweb.com"> Vnfastweb.com </ a>.

</ p>

</ body>

</ html>

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Các thẻ <html> chỉ cho trình duyệt HTML, nơi bắt đầu. Nó không phải là cần thiết để bao gồm cả các thẻ này để có được trang web của bạn để hiển thị.

Các <title> cho trình duyệt của bạn tiêu đề của trang và bạn sẽ thấy văn bản này ở những hàng đầu của trình duyệt web của bạn. Điều này cũng được sử dụng bởi hầu hết các công cụ tìm kiếm khi lập chỉ mục các trang web của bạn. Dù bạn có văn bản ở đây sẽ được tiêu đề của trang web của bạn được hiển thị trong khi các công cụ tìm kiếm.

Các <meta name> cũng có một số thông tin hữu ích cho một số công cụ tìm kiếm. Họ có thể sử dụng bất cứ ở trong của bạn "Mô tả" thẻ để mô tả trang web của bạn. Các bài đã đưa tháng năm mất một cách ngẫu nhiên trich của <body> của trang của bạn cho một mô tả của trang web của bạn. Các thẻ thẻ cũng có thể hữu ích với thứ hạng của bạn trong một số động cơ. Chèn 3 hoặc 4 của chính của bạn thẻ hoặc cụm thẻ cách nhau bằng dấu phẩy ở đây.

Một vài năm trước đây, các <meta name> thông tin khá quan trọng trong việc đầu một danh sách với các công cụ tìm kiếm. Tuy nhiên, có những thay đổi mạnh với sự bùng nổ của rất nhiều các trang web mới và thực tế là rất nhiều người lạm dụng nó. Tôi vẫn khuyên bạn nên sử dụng các thẻ nhưng không mong đợi để có được một thứ hạng đầu vì chúng.

Cơ thể của trang web của bạn cần được bao gồm bên trong các thẻ <body>.

Chèn Link - Hyperlinks

Hyperlinks đó là các liên kết đưa bạn đến một trang khác hoặc các trang web. Bạn tạo ra chúng bằng cách sử dụng mã số dưới đây:

<a href="http://www.thepage.com"> Tên của liên kết </ a>

Liên kết sẽ xuất hiện như là, Tên của liên kết

Liên kết được mở trong một cửa sổ trình duyệt mới

Nếu bạn không muốn mọi người rời khỏi trang web của bạn hoàn toàn khi họ nhấp vào liên kết đến các trang web khác, bạn có thể thiết lập liên kết để mở ra một cửa sổ mới. Là "target" thuộc tính cho phép bạn làm điều này:

<a href="http://www…… "target="_blank">

Tuyệt đối và tương đối URL

URL là một tên khác cho một trang web và từ viết tắt của Uniform Resource locator.

Có hai cách khác nhau của các URL mà bạn có thể sử dụng để liên kết đến các trang web khác nhau, tuyệt đối và tương đối.

URL tuyệt đối

URL tuyệt đối bao gồm đầy đủ đường dẫn đến tập tin của địa điểm, bao gồm tên của tất cả các thư mục, và thư mục con.

Hãy nói rằng bạn có một thư mục trong trang web của bạn của trang web của thư mục gốc được gọi là "âm nhạc" và bạn muốn liên kết đến một trang bên trong "âm nhạc" gọi là thư mục brahms.html.

Các URL tuyệt đối:

<a href="http://www.yoursite.com/music/brahms.html"> Brahms </ a>

Các URL tương đối

Nếu bạn không muốn phải lo lắng về việc đi lại và chỉnh sửa hyperlinks của bạn, nên sử dụng dụng cấu trúc URL tương đối.

URL có liên quan nhiều hơn hoặc ít hơn như shorthand cho rằng trình duyệt để đi quay trở lại một hoặc nhiều thư mục để tìm tập tin.

Hãy nói bạn đang ở trên trang web chúng tôi tham khảo ở trên, brahms.html (nằm trong "âm nhạc" thư mục) và bạn muốn liên kết quay lại trang chủ: (http://www.yoursite.com/index.html)

Bằng cách sử dụng một địa chỉ tương đối, bạn nên nói cho trình duyệt để quay lại 1 thư mục bằng cách sử dụng phương pháp chấm-slash.

<a href="../index.html"> Trang chủ </ a>

Hai chấm theo sau bởi slash hướng dẫn của trình duyệt để tiếp tục tăng thêm 1 cấp để tìm chính (root) thư mục.

Thay đổi màu sắc Hyperlink

Mặc định màu cho hyperlinks trên một trang HTML là màu xanh, nhưng bạn có thể thay đổi nó vào bất cứ màu sắc mà bạn muốn bằng cách sử dụng liên kết bên trong các mã <body> thẻ. Dưới đây là một ví dụ:

<body link="green" vlink="yellow" alink="purple">

Trong ví dụ trên, hyperlinks sẽ có màu xanh lá cây, các đường liên kết đó đã được truy cập sẽ có màu vàng và các liên kết khi trỏ vaò sẽ được tím. (An là một trong những hoạt động liên kết đã được chỉ cần nhấp chuột, vì vậy cho một phân chia thứ hai liên kết sẽ thay đổi màu sắc như con chuột kích hoạt nó).

Tạo Liên kết Email

Tạo thư điện tử như là các liên kết được chỉ cần đơn giản. Tất cả những gì bạn cần là "mailto" để có được chức năng này để làm việc đúng cách:

<a href="mailto:youraddress@email.com"> Thư điện tử </ a>

Đặt chỗ liên kết

Nếu bạn muốn tạo ra một liên kết mà sẽ có người truy cập vào một phần của cùng một trang (chứ không phải là một trang mới hoặc trang web), sau đó bạn có thể tạo một chỗ liên kết. Có hai bước để quá trình này:

1) Trước tiên, hãy đến nơi trong mã HTML của bạn mà bạn muốn các chỗ trỏ tới. Đây là nơi trên trang web mà trình duyệt sẽ được chuyển đến khi một người nhấp chuột vào liên kết.

Chèn mã <a name="name1"> Đây là trường hợp các văn bản đặt chỗ </ a> "name1" chỉ tên của nơi trỏ tới.

2) Bây giờ để liên kết với phần của trang, sử dụng các siêu liên kết mã:

<a href="#name1"> bấm vào đây </ a>

Cơ bản thẻ Table

Ba quan trọng nhất là thẻ cho thẻ bảng: <table>thẻ dòng của bảng và bảng dữ liệu thẻ là <tr> <td> tương ứng.

Các thẻ <tr> đại diện cho một hàng của bảng

Các thẻ <td> đại diện cho một ô bên trong các hàng.

Bây giờ, hãy tạo một bảng đơn giản:

<table>

<tr> <td> Đáp </ td> <td> B </ td> <td> C </ td> </ tr>

<tr> <td> X </ td> <td> Y </ td> <td> Z </ td> </ tr>

</ table>

Và đây là những gì bảng sẽ trông giống như được hiển thị :

A B C
X Y Z

Nhận thấy rằng bằng cách xem mã, bạn có thể cho biết có bao nhiêu hàng và chỉ được bao gồm các cột bằng cách xem mã. Hai <tr> mở thẻ cho biết hai hàng và ba <td> mở thẻ trên mỗi dòng dữ liệu ba đại diện cho các tế bào (hoặc cột).

Thêm viền Bảng - Borders

Việc thêm một viền chỉ đơn giản bao gồm việc chèn các thuộc tính viền để mở bảng thẻ. Vì vậy, trong như đã nêu ở trên bảng mã sẽ được điều chỉnh cho phù hợp:

<table border="2">

<tr> <td> Đáp </ td> <td> B </ td> <td> C </ td> </ tr>

<tr> <td> X </ td> <td> Y </ td> <td> Z </ td> </ tr>

</ table>

Thông báo là "2" đại diện cho độ dày của các viền. Nếu bạn đã cài đặt nó thành "0" sau đó đã có ở đó không có viền nào cả. Nếu bạn muốn có nó rất dày sau đó bạn có thể đặt nó vào 8, ví dụ. Vì vậy, bây giờ bảng của bạn sẽ như thế này:

A B C
X Y Z

Thay đổi một bảng màu của viền

Bạn có thể thay đổi màu sắc của viền - bordercolor chỉ cần thêm các thuộc tính.

<table border="2" bordercolor="red">

<tr> <td> Đáp </ td> <td> B </ td> <td> C </ td> </ tr>

<tr> <td> X </ td> <td> Y </ td> <td> Z </ td> </ tr>

</ table>

Và đây là những gì nó sẽ giống như thế ...

A B C
X Y Z

Bảng điều chỉnh khoảng cách Cell padding

Bạn có thể tăng không gian trong vòng bảng, các tế bào và các không gian giữa các tế bào bằng cách sử dụng thuộc tính cellpadding và cellspacing.

Các thuộc tính cellspacing điều chỉnh khoảng trống giữa các tế bào và cellpadding điều chỉnh không gian trong vòng (khoảng) các tế bào.

<table border="2" cellspacing="10" cellpadding="3">

<tr> <td> Đáp </ td> <td> B </ td> <td> C </ td> </ tr>

<tr> <td> X </ td> <td> Y </ td> <td> Z </ td> </ tr>

</ table>

Đây là những gì bảng sẽ trông giống như bây giờ ...

A B C
X Y Z

Xem cách thiết lập các thuộc tính cellspacing đến "10" mạnh tăng khoảng cách giữa các tế bào, và các thuộc tính cellpadding đặt để "3" thêm một chút không gian của mỗi cá nhân trong tế bào.

Xác định độ rộng một bảng

Bạn có thể xác định chiều rộng của một bảng bằng cách sử dụng một tỷ lệ phần trăm hay một điểm ảnh rộng.

<table width="100%" border="2">

<tr> <td> Đáp </ td> <td> B </ td> <td> C </ td> </ tr>

<tr> <td> X </ td> <td> Y </ td> <td> Z </ td> </ tr>

</ table>

Kể từ khi được thiết lập vào chiều rộng 100% đó có nghĩa là bảng sẽ mất 100% số màn hình và các cột trong bảng sẽ được điều chỉnh đều. Đây là những gì nó sẽ giống như thế.

A B C
X Y Z

Như chúng tôi đã đề cập, bạn cũng có thể thiết lập bảng, chiều rộng bằng cách sử dụng các điểm ảnh thay vì phân trăm. Vì vậy, thay vì thiết lập nó để 100%, bạn có thể cài đặt nó đến 300 pixel:

<table width="300" border="2">

<tr> <td> Đáp </ td> <td> B </ td> <td> C </ td> </ tr>

<tr> <td> X </ td> <td> Y </ td> <td> Z </ td> </ tr>

</ table>

Các bảng sẽ giống như thế này:

A B C
X Y Z

Thiết lập chiều rộng cột

Đôi khi bạn có thể không phải lúc nào cũng muốn các cột của bạn sẽ được cùng một kích cỡ. Nếu đây là trường hợp, bạn cần phải thiết lập giá trị của bạn trên bảng dữ liệu <td> tế bào. Một lần nữa, bạn có thể đặt chúng bằng cách sử dụng các điểm ảnh hoặc tỷ lệ chiều rộng.

<table width="300" border="2">

<tr> <td width="70%"> Đáp </ td> <td> B </ td> <td> C </ td> </ tr>

<tr> <td width="70%"> X </ td> <td> Y </ td> <td> Z </ td> </ tr>

</ table>

Đây là những gì bảng này sẽ giống như thế.

A B C
X Y Z

Xem cách cột rộng cho các cột trong cả hai lần đầu tiên được đặt hàng đến 70%. Thông báo không có giá trị cho các thiết lập khác 2 cột. Nếu bạn không thiết lập một giá trị cho các cột còn lại, chiều rộng của họ sẽ được tự động điều chỉnh để mất, còn lại không gian và họ sẽ chia sẻ nó bằng nhau.

Từ chiều rộng của bảng được thiết lập đến 300 pixel, và cột đầu tiên là hướng dẫn để mất 70% của những người 300 điểm ảnh (khoảng 210 pixel), các cột chia 2, còn lại 30% của bảng (khoảng 45 pixel một mảnh) .

Bạn cũng có thể biểu diễn những cột có chiều rộng của bảng này bằng pixel thay vì phân trăm. Những mã đã có thể xem xét như thế này:

<table width="300" border="2">

<tr>< td width="210" >A</td> < td width="45" >B</td> < td width="45" >C</td> </tr>

<tr>< td width="210" >A</td> < td width="45" >B</td> < td width="45" >C</td> </tr>

</table>

A B C
A B C

Xem cách độ rộng của các cột trong mỗi hàng thêm lên đến 300 (210 + 45 + 45) - đó là độ rộng của bảng.

Sự khác nhau giữa sử dụng Trăm Độ phân giải và chiều rộng

Nhiều người thích rõ ràng , chiều rộng và chiều rộng cột của bản bảng để trong phân trăm, vì sẽ đảm bảo rằng các bảng sẽ đưa lên cùng một số lượng màn hình không có vấn đề như thế nào lớn hay nhỏ trên màn hình được giải quyết.

Nếu ai đó đang sử dụng một màn hình 21 inch để xem trang web của bạn và bạn có một bảng thiết lập chiều rộng đến 300 điểm ảnh, bảng sẽ hiển thị rất nhỏ trên màn hình. Tuy nhiên nếu bạn cài bảng chiều rộng đến 70%, nó sẽ mất 70% số màn hình kích thước không có vấn đề gì thì người đang sử dụng.

Vì vậy, nó thực sự tuỳ thuộc vào bạn để quyết định những gì tốt nhất cho bố trí màn hình của bạn.

Chỉ định chiều cao bảng.

Bạn cũng có thể thiết lập bảng chiều cao bằng cách thêm các thẻ để chiều cao của bảng mã.

<table height="250" width="300" border="2">

<tr><td width="210">A</td> <td width="45">B</td> <td width="45">C</td> </tr>

<tr><td width="210">A</td> <td width="45">B</td> <td width="45">C</td></tr>

</table>

Mà sẽ sản xuất bảng sau:

A B C
A B C

Căn nội dung theo chiều ngang trong bảng

Các nội dung bên trong một cột là căn trái theo mặc định, nhưng bạn cũng có thể căn trung tâm hoặc phải văn bản cũng như bằng cách sử dụng thuộc tính align.

<table width="300" border="2">

<tr><td width="210" align="center" >A</td> <td width="45">B</td> <td width="45">C</td> </tr>

<tr><td width="210" align="center" >A</td> <td width="45">B</td> <td width="45">C</td></tr>

</table>

A B C
A B C

Căn nội dung theo chiều dọc trong bảng

Trong bảng, ngầm định là A, B, và C là cả ba căn ở giữa các cột. Bạn cũng có thể thay đổi chúng là trên, dưới, giữa bằng cách sử dụng valign (theo chiều dọc) từ khóa:

<table height="250" width="300" border="2">

<tr><td valign="top" width="210">A</td> <td width="45">B</td> <td width="45">C</td> </tr>

<tr><td valign="top" width="210">A</td> <td width="45">B</td> <td width="45">C</td></tr>

</table>

A B C
A B C

Tạo một Danh mục menu trong bảng

Như chúng tôi đã đề cập trước đó, hầu hết các navigations trái và phải được tạo ra bằng cách sử dụng bảng. Tất cả những gì bạn làm là tạo ra một bảng với một hàng, hai cột và không có viền. Sau đó, cả hai align cột của bạn vào đầu trang (bằng cách sử dụng các thẻ valign) để văn bản của bạn sẽ bắt đầu ở phía trên cùng của cột, không phải là trung. Tùy thuộc vào nếu bạn sẽ có một chuyển hướng sang bên trái hay bên phải, bạn sẽ làm cho một trong những cột nhỏ hơn đáng kể khác.

Đây là một chuyển hướng đơn giản, bố trí bên trái:

<table width="100%" border="0">

<tr><td valign="top" width=" 25% ">Left Nav Links Here</td> <td valign="top" width=" 75% ">Body Here</td> </tr>

</table>

Sẽ hiển thị như sau : 

Danh mục menu Nội dung

Thông báo của tôi đặt vào viền "0" nhưng nó vẫn hiển thị trong ví dụ. Tôi chỉ cần làm là để hiển thị như thế nào bố trí sẽ xem xét. Nếu bạn thiết lập ranh giới của bạn để "0", bạn sẽ không thấy bất cứ dòng quanh bảng.

Như vậy, có đúng có nó! Đó là một tổng quan của bảng. Có rất nhiều chi tiết bạn có thể làm với họ, nhưng nếu bạn có thể hiểu được bố trí cơ bản, bạn sẽ có thể làm như vậy nhiều với việc thiết kế các trang web của bạn.

Chèn hình ảnh - Images

Một khi bạn đã hình ảnh mà bạn muốn sử dụng, bạn có thể chèn nó vào trang web của bạn.

Sau đó, bạn sẽ cần phải làm là tải lên các đồ hoạ vào máy chủ web của bạn. Web của bạn hoặc hoster sẽ cung cấp môi trường cho các bạn để tải lên hình ảnh của bạn hoặc bạn sẽ cần phải sử dụng một chương trình FTP.

Nếu bạn cần trợ giúp với FTP, bấm vào đây.

Khi bạn tải lên các đồ họa, chắc chắn rằng bạn phải quan tâm đến những thư mục mà bạn đang đặt nó vào, vì sẽ ảnh hưởng đến cách bạn viết mã HTML.

Hãy nói bạn tải lên các hình ảnh được gọi là "apple.gif" của bạn "hình ảnh" thư mục trên máy chủ web của bạn. Những hình ảnh thư mục nằm bên trong của bạn "gốc" thư mục.

Mã HTML của bạn sẽ như thế này:

<img src="images/apple.gif">

Bây giờ giả sử bạn đã tải lên các đồ họa cho "fruit" thư mục / thư mục mà nằm bên trong thư mục hình ảnh của các mã sau đó sẽ xuất hiện như là:

<img src="images/fruit/apple.gif">

Từ khóa Alt

Nếu bạn muốn văn bản để bật lên khi bạn chạy con chuột qua ảnh, sau đó bạn cần phải thêm từ khóa alt.

<img src="images/apple.gif" alt="This là tôi apple">

Ghi rõ Chiều cao và rộng

Nếu bạn muốn điều chỉnh chiều cao và chiều rộng của hình ảnh thì bạn cần phải sử dụng chiều cao và chiều rộng thẻ:

<img src="images/apple.gif" alt="This là tôi apple" height="100" width="150">

Bạn nên luôn luôn bao gồm cả chiều cao và chiều rộng của hình ảnh của bạn bởi vì nó làm cho các trang web của bạn tải nhanh hơn.

Thêm viền

Để thêm một biên giới để hình ảnh của bạn cần có "biên giới" thuộc tính. Nó rất đơn giản:

<img src="images/apple.gif" border="5"> Các 5 đại diện cho độ dày của các biên giới. Những con số cao hơn, các thicker các biên giới. Số 0 tương đương với không có biên giới. Hoặc bạn có thể chỉ cần rời khỏi biên giới thuộc tính ra nếu bạn không muốn một trong.

Nhiều thuộc tính

Hãy nói bạn muốn hình ảnh của bạn để có một viền của 2, được 100 x 250 pixel (chiều cao x chiều rộng) và có một thẻ alt:

<img src="images/apple.gif border="5" height="100" width="250" alt="This của tôi là apple">

Xin lưu ý rằng nó không vấn đề gì bạn tự đặt các thuộc tính trong (đường viền, alt, etc.) Chỉ cần chắc chắn rằng bạn không bỏ ra bất kỳ dấu chấm câu.

"Trợ giúp, đô của tôi sẽ không hiển thị!"

Nếu đồ họa của bạn không hiển thị, và bạn nhận được "tấm hình" biểu tượng, hãy kiểm tra những điều sau đây:

Hãy đảm bảo rằng các tập tin được tải lên và có thực sự trong thư mục mà bạn đang trỏ đến mã HTML của bạn.

Kiểm tra trường hợp của tên tập tin thực tế. Nếu bạn lưu các tập tin như là "APPLE.gif" nhưng gõ "apple.gif" trong mã HTML sau đó hình ảnh sẽ không hiển thị. Trường hợp hiện vật chất.

Kiểm tra mã HTML của bạn và chắc chắn rằng bạn đã bao gồm tất cả các dấu chấm câu.

Tạo ra một hình ảnh có liên kết

Liên kết hình ảnh là hữu ích nếu bạn có các nút hoặc các biểu ngữ trên trang web của bạn, và bạn muốn người truy cập vào được đưa tới một trang web hoặc trang web khi họ nhấp vào hình ảnh. Để thực hiện điều này, sử dụng các mã sau đây:

<a href="http://www.the_linked_site.com"><img src="images/apple.gif" border="0"></a>

Chỉ định mầu nền

Nếu được sử dụng đúng, nguồn gốc, có thể thực sự tăng cường trang web của bạn. Nếu sử dụng không chính xác, họ có thể làm cho trang web của bạn rất khó khăn để đọc.

Nếu bạn có kế hoạch sử dụng một "loud" nền tảng mà bạn nghĩ là mát, chắc chắn để giữ khách truy cập của bạn trong tâm trí. Mặc dù bạn có thể yêu nó, nó có thể được distracting cho người truy cập trung bình, và bạn chắc chắn không muốn một nền tảng mà mất đi từ văn bản của bạn.

Nói chung, hãy thử sử dụng ánh sáng tối trên nền văn bản.

Để chèn một nền tảng màu sắc trên trang web của bạn, hãy sử dụng các mã bên trong <body> thẻ:

<body bgcolor="red">

Chèn ảnh nền

Nếu bạn muốn có một hình ảnh cho nền của bạn thì bạn sẽ sử dụng nền tảng và hình ảnh thẻ với nhau:

<body background="images/weave.gif">

Hãy nhớ rằng "hình ảnh / weave.gif" là vị trí của đồ họa. Vì vậy, bạn đang nói rằng các trình duyệt đồ hoạ nằm trong hình ảnh của bạn được thư mục gốc / thư mục chính. Bạn cũng có thể sử dụng tuyệt đối đường dẫn đến hình ảnh của bạn. Ví dụ, http://www.yourdomain.com/images/weave.gif

Chèn bullets

Bạn có thể chèn bullets vào các trang web của bạn bằng cách đơn giản bằng cách sử dụng <ul> (unordered danh sách) và <li> (Danh sách mục) mã số.

<ul>

<li> Bullet 1 </ li>

<li> Bullet 2 </ li>

<li> Bullet 3 </ li>

</ ul>

Các mã số trên đây sẽ tạo ra các tiêu chuẩn, vòng bullet trông như thế này:

Bullet 1

Bullet 2

Bullet 3

Nếu bạn muốn mở một vòng tròn-bullet, bạn có thể thay đổi mã số bằng cách thêm một chút thuộc tính vào <ul> thẻ. Xem dưới đây:

<ul type="circle">

<li> Bullet 1 </ li>

<li> Bullet 2 </ li>

<li> Bullet 3 </ li>

</ ul>

Điều này sẽ tạo ra một vòng tròn mở-bullet. Xem dưới đây:

  • Bullet 1
  • Bullet 2
  • Bullet 3

Ký tự đặc biệt

Code Symbol

Description

&trade; Nhãn hiệu hàng hoá
&amp; &  
&reg; ® Đã đăng ký nhãn hiệu hàng hoá
&copy; © Bản quyền
&dagger; dao găm
&raquo; » cặp trỏ phía phải
&laquo; « cặp trỏ phía trái
&#151; dấu gạch ngang
&deg; 30° Nhiệt độ
&frac14; ¼  
&frac12; ½  
&frac34; ¾  
&middot; ·  
&iexcl; ¡  

Thiết lập đường kẻ dòng, độ rộng, kích thước và màu

Để thiết lập độ rộng của đường kẻ của bạn, chỉ cần thêm một "chiều rộng" thuộc tính. Ví dụ,
<hr width="250"> sẽ tạo ra một dòng có nghĩa là 250 điểm ảnh rộng. Xem dưới đây ...

Bạn cũng có thể thiết lập kích thước của dòng của chèn một giá trị. Vì vậy nếu bạn muốn có một dòng là 250 điểm ảnh rộng, 6 điểm ảnh dày, bạn muốn sử dụng các mã sau đây:

<hr width="250" size="6">

Điều này sẽ sản xuất các dòng dưới đây:

Cuối cùng, bạn có thể kiểm soát màu sắc của các đường dây của chèn màu sắc thuộc tính:

<hr width="250" size="6" color="blue">