Có rất nhiều các ngôn ngữ lập trình để xây dựng website như: PHP, ASP, JSP, Coldfusion, Perl…Phổ biến nhất hiện nay là PHP và ASP.

PHP có nhiều lợi điểm hơn so với ASP do đó Vnfastweb lựa chọn sử dụng PHP để xây dựng website. Xem những đánh giá chi tiết dưới đây để thấy được PHP vượt trội hơn so với ASP:

Chi phí:

PHP chạy trên nền hệ điều hành Linux, Linux thì không mất phí. Trong khi đó ASP chạy trên nền Window mà Window thì phải mất phí mua bản quyền. Ngoài ra ASP làm việc với cơ sở dữ liệu MS-SQL cũng là 1 sản phẩm của Microsoft và cũng mất phí. PHP thì thường làm việc nhiều nhất với MySQL, và MySQL hoàn toàn miễn phí.   

Tốc độ:

Nếu so sánh tốc độ giữa PHP và ASP thì PHP chạy nhanh hơn ASP. ASP được xây dựng trên kiến trúc COM, kiến trúc này phụ thuộc vào các chương trình của hệ thống. Ngược lại PHP chạy trong phạm vi bộ nhớ riêng của nó.

Khả năng tương thích với hệ điều hành.

PHP có thể chạy trên nhiều hệ điều hành khác nhau như: Linux, Unix, Windows và Solaris trong khi ASP chỉ chạy trên nền Windows. 

Chi phí phát sinh:

Nhiều công cụ sử dụng trong PHP là hoàn toàn miễn phí. Vì PHP là mã mở do đó có rất nhiều chương trình được xây dựng trên PHP cũng miễn phí. PHP có những tính năng có sẵn như FTP, email hay thậm chí công nghệ mã hoá nhưng ASP thì không và những thành phần này muốn bổ sung thêm thì sẽ phải mất phí. 

Cấu trúc ngôn ngữ: 

PHP dựa trên cấu trúc ngôn ngữ C++ và cú pháp của PHP là khá giống C/C++. C/C++ vẫn được xem như là 1 ngôn ngữ lập trình tốt nhất. Và chắc chắn những ai yêu thích lập trình sẽ cảm thấy thoải mái với cú pháp của PHP.  ASP thì ngược lại, cú pháp của ASP gần giống với Visual Basic và chỉ liên quan tới các sản phẩm của Microsoft. Do đó nó chỉ dễ dàng với những người đã biết những sản phẩm của Microsoft.  

Kết nối cơ sở dữ liệu:

PHP là rất mềm dẻo, có thể kết nối với nhiều loại cơ sở dữ liệu như MS-SQL, Oracle, PgSql.. Nhưng phổ biến nhất là MySQL. ASP sử dụng chủ yếu  MS-SQL.

Tổng kết được mô tả trong bảng dưới đây:  

 

PHP

ASP (.net)

Giá phần mềm

Miễn phí

Miễn phí

Nền chạy

Miễn phí

Phải mất phí

Tốc độ

Nhanh

chậm

Hiệu suất

Mạnh

yếu

Bảo mật

Tốt

Tốt

Hiệu suất nền

Mạnh

yếu

Mã chương trình

mở

đóng

   Hướng đối tượng

Đánh giá về mức độ sử dụng.

Bảng biểu đồ so sánh dưới đây của Alexa cho thấy PHP được sử dụng rộng rãi hơn gấp 2 lần so với ASP  

 

Vnfastweb

Chi tiết