Qui trình xử lý công việc: 

  1. Tư vấn khách hàng:  Quý khách hàng có thể đặt bất kỳ câu hỏi liên quan tới dịch vụ được chúng tôi cung cấp. Tất cả các câu hỏi sẽ được chúng tôi trả lời, chúng tôi cũng sẽ tư vấn miễn phí cho khách hàng xây dựng website một cách hiệu quả nhất.
  2. Tiếp nhận yêu cầu của Quý khách hàng và đưa ra báo giá.
  3. Thanh toán lần đầu: Sau khi Quý khách hàng đồng ý xây dựng website hay sử dụng dịch vụ của chúng tôi.
  4. Gửi kế hoạch triển khai cho Quý khách hàng.   
  5. Bắt đầu triển khai.
  6. Kiểm tra, đánh giá chất lượng dịch vụ: Quý khách hàng sẽ kiểm tra trực tiếp trên server của chúng tôi.
  7. Chuyển tài liệu hướng dẫn sử dụng dịch vụ.
  8. Thanh toán lần cuối.
  9. Bàn giao toàn bộ sản phẩm/website.
  10. Đưa sản phẩm, dịch vụ vào hoạt động chính thức (Launching sản phẩm). Nếu quý khách sử dụng hosting tại server của chúng tôi thì sẽ miễn phí việc lauching. Nếu quý khách không sử dụng hosting của chúng tôi thì Quý khách có thể tự launching sản phẩm hoặc chúng tôi sẽ thực hiện launching nhưng có tính phí bổ sung.  

Nhập liệu, bảo trì và nâng cấp website nếu khách hàng có đăng ký sử dụng dịch vụ này.